İlaç Rehberi

Tetradox İlaç Prospektüsü, Kullanımı ve Yan Etkileri

Tetradox Nedir Ne İşe Yarar Ne İçin Kullanılır?

Tetradox, antibiyotik ilaçlardan biridir ve bakteri adı verilen mikroorganizmalara bağlı rahatsızlıkların tedavisinde etkilidir. Tetradox, içerisinde doksisiklin adlı bir etkin madde barındırır. Bu madde, bakterilerin protein yapımlarını bozmakta ve böylece daha fazla üremelerini engellemektedir. Tetradox’un fiyatı:9,87 TL’dir.

Tetradox Ne İşe Yarar?

Tetradox, hassas bakterilerden kaynaklanan pek çok enfeksiyon türünün tedavisini sağlar. Tetradox’un kullanım alanları şöyle sıralanabilir:

 1. Genital organlardaki ve idrar yollarındaki enfeksiyonları tedavi eder.
 2. Zührevi (cinsel yolla bulaşan) çeşitli rahatsızlıklarda kullanılmaktadır. Frengi ve bel soğukluğu gibi hastalıklarda alternatif tedavi amacıyla tercih edilir.
 3. Sinüzit, kronik bronşit, Zatüree ve atipik zatüree başta olmak üzere solunum yolu rahatsızlıklarının iyileştirilmesinde rol oynar.
 4. Hem cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları için yararlıdır hem de antibiyotik tedavisini gerektiren sivilcelerin giderilmesinde etkisi büyüktür.
 5. Turist diyaresi, amip, kolera ve buna benzer bağırsak rahatsızlıklarına iyi gelir.
 6. İnklüzyon konjonktiviti ve trahom gibi çeşitli göz enfeksiyonlarına çözüm sağlar.
 7. Q ateşi, kayalık dağlar benekli humması, kene ve bitlerin bulaştırdığı rahatsızlıklar, tifüs türleri, veba, Malta humması, tularemi (sıraca), psitakoz ve leptospiroz gibi problemlerin giderilmesi için bu ilaçtan faydalanılır.
 8. Sıtmanın engellenmesinde ve tedavi edilmesinde tesirlidir.
 9. Turist diyaresine karşı koruyucu tedavi olarak tercih edilmektedir.
 10. Tetanoz ve gazlı gangren için alternatif tedavi sağlamaktadır.

Tetradox Nasıl Kullanılır?

Tetradox ağızdan kullanılmakta olup; dik pozisyonda, bol suyla ve çiğnemeksizin yutulmalıdır. Kullanımın ardından ilk yarım saat içinde yatış pozisyonuna geçmeyiniz.

Tetradox’u hangi dozda ve ne kadar süre boyunca kullanmanız gerektiği, hastalığınızın türü ve ciddiyeti de göz önünde bulundurularak, hekiminiz tarafından ayarlanacaktır.

Doktor tarafından farklı bir tâlimat bildirilmediği sürece, çoğunlukla hafif ve orta şiddetli enfeksiyonlar için başlangıç dozu günde iki defa 100 mg ya da tek doz 200 mg olarak belirlenir ve daha sonra günlük 100 mg alınması tavsiye edilir. Ağır enfeksiyonlar için tedavi, 200 mg doz oranıyla sürdürülebilir. Tedavi müddeti sıklıkla 10 günü aşmaz.

Enfeksiyonun cinsine göre tavsiye edilen kullanım dozu ve süresi, aşağıdaki gibi değişkenlik gösterir:

 1. Sivilce tedavisi için günde 50 mg alınır ve 6-12 hafta boyunca kullanılır.
 2. Cinsel yolla geçen hastalıklar için önerilen doz günde 2 defa 100 mg şeklindedir ve bu tedavi 7-10 gün süreyle uygulanır.
 3. Frengi için; bölünmüş dozlar halinde günde toplam 300 mg alınır.
 4. Kene ya da bit kaynaklı ateşlenmelerin tedavisinde, enfeksiyonun derecesine bağlı olarak 100-200 mg tek doz kullanılır.
 5. Sıtma hastalığında, Kinin benzeri ilaçlarla beraber, günde 200 mg alınmalıdır ve minimum 7 gün süreyle kullanılmalıdır.
 6. Çalı tifüsünün önlenmesi amacıyla 200 mg, tek doz alınır.
 7. Turist ishaline engel olmak için seyahatin ilk gününde 200 mg, ardından seyahat süresince günde 100 mg, maximum 21 gün (3 hafta) boyunca alınır.
 8. Leptospiroz isimli enfeksiyonlarda seyahat müddetince günde 200 mg ve seyahatin ardından yine 1 kere 200 mg tavsiye edilir. Hekiminiz farklı bir beyanda bulunmadıkça, kullanım süreniz 3 haftayı geçmemelidir.

Tetradox’un Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm diğer ilaçlar gibi, Tetradox’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Tetradox’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 1. Nefes almakta zorlanıyorsanız veya hırıltılı nefes alıyorsanız, yüz, dil ve boğazınızda şişme yaşarsanız, bunlar anaflaksi denilen ciddi bir alerjinin bulguları olabilir.
 2. Cildinizde veya göz çevresinde içi su dolu veya kanlı sıvı dolu kabarcıklar gelişir veya deriniz geniş alanlarda soyulmaya başlarsa, (farklı tipteki ciddi alerjik deri hastalıklarının belirtileri olabilir)
 3. Ciddi güneş yanıkları gelişirse

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 1. Kan testlerinizde alyuvarlar, akyuvarlar veya pıhtılaşma hücrelerinizde anormal azalmalara bağlı olarak, kanamalar, ateş, enfeksiyon oluşuyorsa veya derinizin altında toplu iğne başı gibi noktasal morarmalar gibi bulgulara rastlanırsa
 2. Porfiri hastalığı gelişirse (kansızlık, karın ağrısı, deride ışığa duyarlılık)
 3. Ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğuna işaret eden bazı kan testlerinde bozulma, sarılık gibi bulgularınız varsa
 4. Uzun süren şiddetli veya kanlı, balgamlı ishal, karın ağrısı ve kramplar olursa (psödomembranöz kolit)
 5. Yutmada güçlük, göğüs kemiği arkasında yanma ve ağrı (yemek borusu tahrişi)
 6. Vajinada akıntı, kaşıntı, pamukçuk veya ilaca dirençli diğer enfeksiyonlar (ağız ve dil enfeksiyonları gibi)
 7. Sistemik lupus hastalığında kötüleşme

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 1. Baş ağrısı
 2. Görme bulanıklığı ve görme bozuklukları
 3. Bebeklerde kullanılırsa bıngıldak kabarıklığı
 4. Kulak çınlaması
 5. Karın ağrısı
 6. İştahsızlık
 7. Bulantı,
 8. Mide yanması,
 9. İshal
 10. Dişlerde renklenme ve diş minesinde gelişim bozukluğu (çocuklarda)
 11. Kas ve eklem ağrıları
 12. Kan üre değerlerinde (böbrek fonksiyonlarını gösterir) geçici değişiklik

Bunlar Tetradox’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Tetradox’u Hangi İlaçlarla Kullanmamalıdır?

Tetradox aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

  1. Penisilin olarak bilinen antibiyotikler.
  2. Aluminyum, kalsiyum, magnezyum içeren mide asidi giderici ilaçlar
  3. Bizmut, sukralfat gibi mide koruyucu ilaçlar
  4. Demir, çinko içeren ilaçlar
  5. Kan pıhtılaşmasını engelleyen varfarin gibi ilaçlar
  6. Fenobarbital, karbamazepin, fenitoin, primidon gibi sara (epilepsi) hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar
  7. Diyazepin gibi uyku ilaçları
  8. Depresyon tedavisinde kullanılan venlafaksin, mirtazapin, nefazodon
  9. Takrolimus ve siklosporin gibi organ nakillerinde kullanılan ilaçlar
  10. Kalp hastalıkları ve kan basıncının yükselmesinin tedavisinde kullanılan kalsiyum kanal blokerleri
  11. Cinsel yetmezlik için kullanılan sildenafil vb ilaçlar
  12. Ağızdan alınan doğum kontrol hapları
  13. Anestezide kullanılan metoksifluran (böbrek yetmezliği için risk oluşturur)
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu