Subtotal kolektomi

    0
    35

    Kalın bağırsağın karın içindeki bölümünün alınması işlemi