İlaç Rehberi

A-FERİN Forte İlaç Prospektüsü

Ülkemizde soğuk algınlığı ve grip tedavisinde oldukça fazla kullanılan Aferin ilacının içeriğini ve prospektüs bilgisine aşağıdan erişebilirsiniz.

KULLANMA TALİMATI

A-FERİN FORTE® film kaplı tablet Ağızdan alınır.

Etkin madde: 650.0 mg parasetamol, 4.0 mg klorfeniramin maleat içerir.

Yardımcı  maddeler:  Nişasta,  kroskarmelloz  sodyum,  povidon  K-30,  mikrokristalin  selüloz, kolloidal anhidrus silika, magnezyum stearat, hidroksipropil metilselüloz, makrogol (polietilen glikol), titanyum dioksit, kinolin sarısı

Bu  ilacı  kullanmaya  başlamadan  önce  bu  KULLANMA  TALİMATINI  dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•  Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•  Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•  Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

•  Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

  1. A-FERİN FORTE nedir ve ne için kullanılır?
  2. A-FERİN FORTE’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. A-FERİN FORTE nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. A-FERİN FORTE’un saklanması Başlıkları yer almaktadır.

1. A-FERİN FORTE nedir ve niçin kullanılır?

Her film kaplı tablet 650 mg parasetamol, 4 mg klorfeniramin maleat içerir. A-FERİN FORTE öksürük ve soğuk algınlığı preparatları grubuna dahildir.

A-FERİN FORTE sarı film kaplı, oblong, bikonveks, çift kenarlı, bir yüzünde “A-ferin” yazılı, diğer yüzü çentikli tablettir.

Grip ve soğuk algınlığına bağlı burun akıntısı, aksırma, burun ve boğazda kaşıntı, baş ağrısı, adale  ağrısı,  boğaz  ağrısı,  vücut  kırıklığı,  ateş,  nezle,  gözlerde  sulanma  ve  kaşıntı  gibi durumlarda kullanılır.

2. A-FERİN FORTE’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

A-FERİN FORTE’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

•  Etkin madde veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa

•  Şiddetli karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa

•  Son iki hafta içinde monoamino oksidaz (MAO) inhibitörü (depresyon tedavisinde kullanılan bir grup ilaç) kullandıysanız

•  Başka  antihistaminik  ilaç  (soğuk  algınlığı  ve  alerji  ilaçları)  veya  başka  ağrı  kesici kullanıyorsanız

A-FERİN FORTE’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

•  Aneminiz (kansızlık) varsa

•  Akciğer hastalığınız varsa

•  Karaciğer veya böbrek işlevlerinizde bozukluk varsa

•  Parasetamol veya antihistaminik ilaç (alerji ilacı) içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız

•  Alkol alıyorsanız günlük 2 gramdan fazla parasetamol almamalısınız.

•  Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa

•  Kan şekeri metabolizmasında etkili olan glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimi eksikliği olan hastalarda seyrek olarak hemoliz (kırmızı kan hücrelerinin yıkımı) görülebilir.

•  Epilepsiniz (sara) varsa

•  Göz içi basıncın artması (örneğin glokom)

•  Yüksek tansiyon

•  Kalp damar hastalığı

•  Bronşların harabiyeti sonucu kalıcı genişlemesi (bronşektazi), bronş iltihabı (bronşit), astım

•  Prostat hipertrofisi (büyümesi)

Hastalık belirtilerinizin düzelmemesi veya ateşinizin 3 günden daha uzun süre devam etmesi halinde doktorunuza danışınız.

Parasetamol   akut   (kısa   sürede)   yüksek   dozda   alındığında   ciddi   karaciğer   toksisitesine (zehirlenmesine) neden olur. Erişkinlerde kronik (uzun süreli ve tekrarlayarak) günlük dozlarda alındığında karaciğer hasarına neden olabilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

A-FERİN FORTE’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Alkolle  veya  alkol  içeren  yiyecek  ve  içeceklerle  (örn.  bazı  ilaçlar)  birlikte  kullanıldığında karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riski artabilir.

Besinler parasetamolün bağırsaktan emilimini azaltabilir.

St. John’s Wort (San Kantaron) kandaki parasetamol seviyesini azaltabilir, doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile kadınlarda A-FERİN FORTE kullanımı hakkında yeterli çalışma bulunmamaktadır. A-FERİN  FORTE,  hamilelikte  doktor  önerisi  ile  ve  yarar/zarar  oranı  değerlendirilerek kullanılmalıdır.  Doktorunuz  tarafından  gerekli  görülmediği  sürece,  hamileliğin  son  üç  aylık döneminde kullanımdan kaçınınız.

Tedaviniz  sırasında  hamile  olduğunuzu  fark  ederseniz  hemen  doktorunuza  veya  eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirilen bebek üzerindeki etkileri hakkında yeterli veri bulunmadığından, A-FERİN FORTE’u hamilelik döneminde yalnızca doktor tavsiyesi ile kullanabilirsiniz.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir etki göstermesi beklenmez. Ancak parasetamol

bazı hastalarda baş dönmesi veya uyku hali yapabilir.

A-FERİN FORTE kullanırken, uyanık kalmanızı gerektiren işler yaparken dikkatli olmalısınız.

A-FERİN FORTE’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler A-FERİN FORTE® her dozunda 1 mmol (23 mg)dan az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında A-FERİN FORTE’un etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları

kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

•    Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (örn: propantelin vb.)

•    Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (örn: metoklopramid gibi)

•    Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (örn: bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanıla bazı ilaçlar gibi)

•    Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol

•    Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)

•    Zidovudin   (çocuk   ve   erişkinlerde   görülen   HIV   enfeksiyonlarının   (AIDS)   tedavi   ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç

•    Domperidon  (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)

•    Alkol

•    Antidepresan,  (ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar)

•    Fenitoin (sara tedavisinde kullanılan ilaçlar) ve anksiyete veya uyku düzensizliğine yardımcı ilaçlar

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. A-FERİN FORTE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

12 yaş ve üzerindeki hastalarda 6 saat ara ile 1 tablet önerilir.

Gereğinde 4 saat ara ile 1 tablet uygulanabilir. Günde 6 tabletten fazla kullanılmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Sadece ağızdan kullanım içindir. Bir bardak su ile birlikte yutunuz.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

Bir doktorun önerisiyle olmadıkça 12 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir.

Yaşlılarda kullanımı:

Sağlıklı, hareketli yaşlılarda normal yetişkin dozu uygundur, fakat zayıf, hareketsiz yaşlılarda doz ve dozlam sıklığı azaltılmalıdır. İlave olarak yaşlı hastaların, A-FERİN FORTE içeriğindeki klorfeniramin maleatın  merkezi sinir sistemi etkilerine daha duyarlı olabileceği  göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle daha düşük dozlarda kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliği:

Hafif  ve  orta  şiddette  karaciğer  ve  böbrek  fonksiyon  bozukluğu  olan  hastalarda  dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer A-FERİN FORTE’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla A-FERİN FORTE kullandıysanız

Doz aşımı durumlarında solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma görülen başlıca belirtilerdir, ancak bazı durumlarda saatlerce belirti görülmeyebilir. Bu nedenle aşırı doz veya kazayla ilaç alma durumlarında derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz.

Akut (kısa sürede) yüksek doz alındığında karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. Aşırı dozun zararı alkolik karaciğer hastalarında daha yüksektir. Doz aşımı hemen tedavi edilmelidir.

A-FERİN FORTE’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

A-FERİN FORTE’u kullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Daha sonraki normal alım saatine göre önerilen dozda yeniden almaya devam ediniz

A-FERİN FORTE ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

İlacınızı doktorunuzun söylediği süre zarfınca kullanın. Herhangi bir olumsuz etki göstermesi beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, A-FERİN FORTE’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın:  10 hastanın en az birinde görülebilir

Yaygın:   10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan:   100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek:             000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek:    10000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor:      Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor

Çok yaygın:

•  Uyuşukluk, sedasyon (uyku hali)

Yaygın:

•  Baş dönmesi, baş ağrısı, denge bozukluğu, uyku hali, uyarılma, iştahsızlık, anormal rüyalar,

konsantrasyon bozukluğu

•  Bulanık görme

  Bulantı, ağız kuruluğu, kusma, karın ağrısı, kabızlık

•  Yorgunluk

•  Üst solunum yolları enfeksiyon belirtileri

Yaygın olmayan:

•  Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, alerjik ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem),

yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis), el, yüz ve ayakta dantele

benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritema multiforme)

•  Böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı (papiler nekroz)

•  Sindirim sisteminde görülen kanama (gastrointestinal kanama)

Seyrek:

•  Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni), akyuvar sayısında azalma (lökopeni), kan hücrelerinde  azalma  (pansitopeni),  anemi  (kansızlık),  kanda  methemoglobin  bulunması (methemoglobinemi), anormal sayıda düşük beyaz kan hücresi (nötropeni), kılcal damarların deri içine kanaması (trombositopenik purpura). Bu yan etkiler parasetamol ile neden-sonuç ilişkisi içinde değildir.

•  İştahsızlık

•  El, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şekilde şişmesi (anafilaktik şok)

•  Akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm)

•   İshal

•  Karaciğer hasarı

•  Toksik epidermal nekroliz (Lyell sendromu) (ilaç ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı gelişebilen deri hastalığı)

Çok seyrek:

•  Ani ve sık gelişebilen kan hücresi sayısının azalması (agranülositoz)

Bilinmiyor:

  Merkezi  sinir  sisteminde  uyarılma,  baş  dönmesi,  uyku  hali  (somnolans)  ve  beyinde

iltihaplanma (ensefalopati)

•  Deri döküntüsü, kaşıntısı ve güneş ışığına hassasiyet

•  Ruhsal  çöküntü  (depresyon),  zihin  karışıklığının  eşlik  ettiği  bir  tür  ruhsal  bozukluk

(konfüzyonlu psikoz)

•  Kulak çınlaması

•  Çarpıntı, kalp atımının hızlanması, kalp atım düzensizliği, düşük tansiyon

  Solunum yollarının (bronş) salgılarında koyulaşma, göğüste tıkanıklık

•  Karaciğer iltihaplanması (hepatit)

•  Kas çekilmesi, kas güçsüzlüğü ve anormal koordinasyon

•  İdrar yapamama

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz,  eczacınız  veya  hemşireniz  ile  konuşunuz.  Ayrıca  karşılaştığınız  yan  etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314

00   08   numaralı   yan   etki   bildirim   hattını   arayarak   Türkiye   Farmakovijilans   Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. A-FERİN FORTE’un saklanması

A-FERİN   FORTE’u   çocukların   göremeyeceği,   erişemeyeceği   yerlerde   ve   ambalajında saklayınız.

25 oC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra A-FERİN FORTE’u kullanmayınız. Eğer    üründe   ve/veya ambalajında  bozukluklar   fark ederseniz A-FERİN  FORTE’u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A. Ş. Kaptanpaşa Mah. Zincirlikuyu Cad. No:184 34440 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: (212) 365 15 00

Faks: (212) 276 29 19

Üretim yeri:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. GOSB 41480 Gebze-Kocaeli

Bu kullanma talimatı 02.09.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu